Alternatywna mapa Bystrzycy Kłodzkiej

Projekt „Alternatywna mapa Bystrzycy Kłodzkiej” zakłada stworzenie ilustrowanej mapy miasteczka zawierającej 4 alternatywne, w stosunku do tradycyjnych, trasy turystyczne tj. trasę filmową, trasę produkcyjną, trasę PRL-owską oraz trasę średniowieczną. Ideą przewodnią projektu jest zaproponowanie osobom odwiedzającym Bystrzycę Kłodzką nowych możliwości poznania miasteczka oraz ukazanie innych, niż tylko architektoniczne, walorów kulturowych. Mapa ma być użyteczna także dla mieszkańców – szczególnie dzieci i młodzieży – które miałyby możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat historii lokalnej oraz mogłyby spojrzeć na swoją „małą ojczyznę” w inny, niż dotychczas sposób.                             mhp2  Web                                                                                                                                                            Projekt pn.„Alternatywna mapa Bystrzycy Kłodzkiej” jest dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.