Z Tandemem po zdrowie

Projekt „Z Tandemem po zdrowie” to cykl różnorodnych zajęć z zakresu promocji zdrowia oraz pierwszej pomocy dla uczniów klas 4,5,6 Samorządowej Szkoły Podstawowej im. w Domaszkowie. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w:

  • 4 (każdy po 1,5h) warsztatach umiejętności społecznych;
  • 4(każdy po 1,5h) warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • 3 (każdy po 45 min.) warsztatach z zakresu zdrowego odżywiania się;
  • 3 (każdy po 45 min.) warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień.

Oprócz zajęć dla uczniów w projekcie zaplanowano:

 – zaprojektowanie i rozdysponowanie dla uczniów klas 4,5,6 kart szybkiego reagowania zawierających podstawowe informacje dot. pomocy w nagłych wypadkach;

– organizację na terenie szkoły Festiwalu Zdrowia – dla wszystkich mieszkańców Domaszkowa i okolic;

– przeprowadzenie konkursu międzyklasowego z zakresu tematycznego warsztatów, którego finał odbędzie się podczas Festiwalu Zdrowia (dla wygranej klasy przewidziane są nagrody rzeczowe).

Projekt jest realizowany  w okresie 15.06.2016-31.12.2016 i jest dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

2015_logo_FIO_v1

Zdrowie 1