Sobotnia rozwijalnia

Projekt „Sobotnia rozwijalnia” to 7 SOBÓT dla dzieci i dorosłych – pomysł na wspólne spędzenie czasu oraz realizację wspólnych pomysłów w przestrzeni lokalnej – we wsi Domaszków na Dolnym Śląsku.To połączenie zajęć praktycznych rozwijających kompetencje społeczne, ale także i kreatywność w myśleniu i działaniu.To sposób na to aby wydobyć potencjał dzieci, młodzieży i dorosłych i przełożyć go na działania mające na celu poprawę jakości życia w lokalnym środowisku. W ramach projektu przewidziane są warsztaty tematyczne dla dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej m.in. z projektowania lokalnej przestrzeni, pielęgnacji zieleni, pierwszej pomocy oraz kreatywności.; warsztaty dla rodziców  dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz wspólny happening na zakończenie działań. Okres realizacji projektu: 01.08.2015-31.10.2015incjatywProjekt pt. „Sobotnia rozwijalnia” jest dofinansowany ze środków projektu „Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw” realizowanego w ramach Programu FIO.