Poznaj NGO

W ramach projektu Fundacji Tandem młodzież ze szkół średnich na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka zdobywa wiedzę o sektorze organizacji pozarządowych oraz wzmacnia swoje kompetencje interpersonalne. Naszym celem  jest rozwijanie i wspieranie aktywnych postaw wśród młodzieży, chcemy promować zainteresowanie sprawami lokalnymi oraz tworzyć warunki (poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności) do rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych w przyszłości. W ramach projektu odbywają się trzy bloki zajęć w postaci interaktywnych warsztatów. Pierwszy blok  to warsztaty wzmacniające kompetencje społeczne młodzieży: uczestnicy poznają  swoje style komunikacji, dowiadują się jak działać  kreatywnie oraz jak skutecznie pracować w grupie.  W czasie drugiego bloku młodzież dowiaduje się jak zakładać fundacje i stowarzyszenia, poznaje tajniki promocji ngo w social media oraz próbuje identyfikować problemy lokalnej społeczności. Trzeci blok to seria spotkań z ekspertami, którzy wspierają młodzież w pisaniu własnych mini-projektów.


dolny slaskProjekt „Poznaj NGO” jest dofinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego