Aktywny obywatel w regionie

Projekt skierowany do młodzieży z 1 i 2 klasy LO im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej, który zakładał cykl wykładów akademickich prowadzonych przez kadrę z Instytutu Historii UWr. Obszarem tematycznym cyklu było: „Społeczeństwo pogranicza – Bystrzyca Kłodzka i okolice na przestrzeni dziejów”. Oprócz wykładów akademickich młodzież wzięła udział w warsztatach antydyskryminacyjnych oraz zajęciach z zakresu prawa konsumenckiego i wiedzy o organizacjach pozarządowych. Celem zajęć dodatkowych było wzmocnienie postaw proobywatelskich młodzieży. Projekt był wspólną inicjatywą Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Stowarzyszenia absolwentów i przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Fundacji Tandem, która wspierała merytorycznie prowadzone działania. Projekt był realizowany w okresie od czerwca’14 do grudnia’14 . https://aktywnyobywatel.wordpress.com/


dolny slaskProjekt „Aktywny obywatel w regionie” jest dofinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.