O nas

Fundację Tandem tworzą ludzie, którzy chętnie angażują się w projekty obywatelskie, związane z rozwojem umiejętności miękkich, wsparciem psychologicznym, aktywizacją społeczeństwa oraz upowszechnianiem wiedzy na temat działania organizacji pozarządowych. Nie ograniczamy się do jednej grupy odbiorców: chcemy działać dla młodszych i starszych, dla pracujących i bezrobotnych, dla kobiet i mężczyzn. Jesteśmy otwarci również na nowe wyzwania wykraczające poza standardowy nurt naszych działań. Nasze wykształcenie, doświadczenie, zainteresowania i kwalifikacje pozwalają nam realizować projekty rzetelnie, profesjonalnie i z pasją.

Fundacja Tandem powstała na początku 2014 roku z inicjatywy trzech mieszkanek Wrocławia pochodzących z Kotliny Kłodzkiej. Wykształcenie z dziedziny psychologii i kilkuletnie doświadczenie zawodowe w różnych obszarach wyrobiło w założycielkach potrzebę działania na rzecz społeczności. Narodził się pomysł zaangażowania w działalność organizacji pozarządowej, która dała możliwość realizacji autorskich przedsięwzięć.