Projekty

Fundacja Tandem realizuje projekty obywatelskie, z zakresu rozwoju umiejętności miękkich, psychoedukacji, aktywizacji społeczeństwa, upowszechniania wiedzy na temat działania organizacji pozarządowych oraz kultury.