Oswoić nieznane

Projekt „Oswoić nieznane” to cykl różnorodnych zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla uczniów klas I gimnazjum w trzech miastach powiatu kłodzkiego: Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Międzylesiu. Uczestnicy projektu wezmą udział w:

  • 5-ciu lekcjach z zakresu zdrowia psychicznego, na których dowiedzą się m.in. jak radzić sobie ze stresem, dowiedzą się czym są stereotypy (w kontekście zaburzeń psychicznych) i jak im przeciwdziałać, poznają jakie mogą być trudności wieku młodzieńczego, jakie są ich symptomy i sposoby rozpoznawania;
  • treningu empatycznym dzięki, któremu nauczą się rozpoznawać emocje innych osób i we właściwy sposób na nie reagować, dowiedzą się w jaki sposób może czuć się osoba przeżywająca trudności oraz w jaki sposób można jej pomóc;
  • w warsztatach, na których wraz z pomocą profesjonalistów stworzą ścieżkę postępowania dla osób przeżywających trudności i przedstawią ją w wybranej przez siebie formie graficznej.

Oprócz zajęć dla uczniów w projekcie przewidziane zostały otwarte spotkania dla rodziców, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat trudności wieku młodzieńczego, sposobów ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi (po jednym spotkaniu w każdym mieście). Na potrzeby spotkań i projektu zostanie także wydana broszura informacyjna zawierająca wskazówki jak postępować w przypadku pojawienia się problemów psychicznych, gdzie można szukać pomocy oraz ‘ściągawka’ dla dzieci, jak dbać o własne dobre samopoczucie.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i samoświadomości z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego, a dzięki temu nabycie umiejętności rozpoznawania i konstruktywnego radzenia sobie w sytuacji pojawiania się problemów psychicznych. Celem pośrednim projektu jest zapobieganie stereotypizacji i stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez budowanie postaw opartych na wrażliwości i otwartości wśród młodych ludzi, a dzięki temu przeciwdziałanie ich marginalizacji w życiu społecznym.

Projekt „Oswoić nieznane” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

2015_logo_FIO_v1

Oswoic nieznane